Privacyverklaring

Wij in Computerij waarderen uw privacy, we leggen in deze privacyverklaring uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen en gebruiken, maar ook waarom we dit doen.
Deze privacyverklaring wordt gebruikt door Computerij. Computerij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Wanneer verwerken wij uw persoonlijke gegevens?
Computerij verwerkt uw persoonlijke gegevens omdat u onze diensten gebruikt en / of omdat u ze zelf verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u deze informatie invoert wanneer u een account aanmaakt of wanneer u een bestelling plaatst in onze webshop.
Hieronder volgt een overzicht van de persoonlijke gegevens die we kunnen verwerken:
Voor-en achternaam;

  • Gender;
  • Facturatie adres;
  • Telefoon nummer;
  • E-mailadres;
  • Locatie gegevens;
  • Aankoop geschiedenis;
  • Andere persoonlijke gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een account aan te maken op onze website, wanneer u met ons correspondeert of wanneer u ons belt;
  • Technische gegevens van de apparatuur die u gebruikt, bijvoorbeeld vanaf uw smartphone / laptop / tablet, zoals het IP-adres en de gebruikte software;
  • Inloggegevens van uw account;
  • Andere gegevens die nodig zijn voor de hieronder beschreven doeleinden van verwerking.

Wat doen we met uw persoonlijke gegevens?
Computerij kan deze gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Omgaan met uw bestelling en betaling;
Het verzenden van onze nieuwsbrief en / of reclamefolder;
Om u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze diensten uit te voeren, bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden van uw bestelling;
Om u te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten;
Om u de mogelijkheid te geven om een ​​account aan te maken;
Om goederen en diensten aan u te kunnen leveren;
Om onze website en onze diensten te verbeteren (op individueel niveau). We doen dit op basis van uw voorkeuren, het gebruik van onze website en markt- en klantonderzoeken;
Behandeling van verzoeken, klachten en geschillen en naleving van wettelijke verplichtingen.
Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die wij met u sluiten, het naleven van wettelijke verplichtingen en het behartigen van onze legitieme belangen, bijvoorbeeld bij het aanbieden en promoten van onze diensten. We vragen ook om uw toestemming om de e-mailnieuwsbrief en het plaatsen van cookies te verzenden. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?
Computerij slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan strikt noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen waarvoor uw gegevens worden verzameld, te realiseren.
De beveiliging van uw persoonlijke gegevens
Computerij neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met onze administratie via admin@computerij.com.

Voorziening aan derden
Computerij zal uw persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De partijen met wie wij samenwerken, zijn zorgvuldig geselecteerd door Computerij om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen. Derden hebben met Computerij een verwerkingsovereenkomst afgesloten die inhoudt dat zij uw gegevens alleen namens Computerij zullen verwerken.
Bekijk, wijzig of verwijder uw persoonlijke gegevens
U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te bekijken, aan te passen of te verwijderen. U hebt ook het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking door Computerij. Ten slotte hebt u het recht op gegevensportabiliteit. Dit betekent dat u ons een verzoek kunt sturen om uw persoonlijke gegevens die wij voor u beschikbaar hebben of een andere door u genoemde organisatie in een computerbestand te verzenden.
Voor vragen of een verzoek om inspectie, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, intrekking van uw toestemming of een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u mailen naar: admin@computerij.com.
Om ervoor te zorgen dat het verzoek om toegang door u is gedaan, vragen wij u om een ​​kopie van uw ID bij het verzoek te sturen. Maak uw pasfoto, MRZ (machineleesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart in dit exemplaar. Dit is om uw privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek en uiterlijk binnen vier weken.
U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de autoriteit voor persoonsgegevens.
Onze privacyverklaring wijzigen of bijwerken
We kunnen onze privacyverklaring wijzigen, bijvoorbeeld omdat we van mening zijn dat de privacyverklaring nog duidelijker kan worden gemaakt als er een spelfout optreedt of als onze services of werkmethoden veranderen. De nieuwste versie van onze privacyverklaring is altijd te bekijken op onze website.